مونارک

پروانه نیستم

تنها پری جدا شده‌ام از پرنده‌ای

در باد، دربدر

"سید علی میر افضلی"

فکر کن آدم بخواهد خودش را برای کسی که نمیشناسَدَش توصیف بکند.

چه بگوید؟!

مهربان است؟!...کینه ای نیست؟!...توی دهه ی سوم زندگی اش است و دوران تحصیلش را روبروی کوچه ی نوزدهمِ امیر آباد میگذراند؟

اصلا آدم چطور توی حجم واژه جا میشود؟چطور بند بندِ خودش را پهن کند روی صفحه که معرفی شود؟

 

بخوانیدم...میخواهید درباره ی من بدانید.بخوانیدم .

 

 

سپاس از نور چشمانتان